25 lipca 2018

Właściwość

art. 8 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji ( Dz.U.2018. poz 1309 )

 

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

 

Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia jednak wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli:

  1. w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy;
  2. wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%;

 

Z powyższego wynika, iż wierzyciel korzystając z zasady wyboru może zlecić komornikowi prowadzenie postępowania egzekucyjnego na terenie całego kraju. Jednakże w przypadku konieczności skierowania egzekucji do nieruchomości dłużnika, nieruchomość ta musi się znajdować w rewirze komornika.

 

Zaległość w sprawach prowadzonych przez moją kancelarię nie przekracza 6 miesięcy, a wpływ wszystkich sprawa w 2018 roku nie przekroczył 5000, a zatem kancelaria może przyjmować sprawy z wyboru wierzyciela.

 

Obszar właściwości kancelarii  obejmuje:

miasto Szczecin:
dla części miasta Szczecin w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się autostrady poznańskiej z lewym brzegiem Odry Zachodniej, wzdłuż tego brzegu do północnej granicy miasta i dalej północną, a następnie wschodnią i południową granicą miasta do punktu przecięcia się tej granicy z lewym brzegiem Odry Zachodniej oraz z obszaru części miasta Szczecin w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się autostrady poznańskiej z lewym brzegiem Odry Zachodniej, zachodnią, a następnie północną granicą miasta do miejsca jej przecięcia się z lewym brzegiem Odry Zachodniej, brzegiem Odry Zachodniej do ul. Łady, a dalej osią tej ulicy i osią ul.: Firlika, Nocznickiego, 1 Maja, Sczanieckiej do wiaduktu obwodnicy kolejowej, a następnie jej zewnętrznym obrzeżem do południowej granicy miasta w punkcie jej przecięcia się z lewym brzegiem Odry Zachodniej,

gminy:
Dobra (Szczecińska),
Kołbaskowo,
Nowe Warpno,
Police

 

Wykaz ulic na terenie Szczecina z podziałem na właściwość komornika – http://www.szczecin-pz.sr.gov.pl/szukaj/pytanie.html

W przypadku wątpliwości co właściwości komornika proszę o kontakt telefoniczny z kancelarią.